PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH CỦA MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Bài báo giới thiệu một phương pháp mới để xác định các thông số kĩ thuật của máy toàn đạc điện tử đó là phương pháp xác định đồng thời các thông số kĩ thuật của máy. Kết quả tính toán thực nghiệm cho thấy, ta có thể sử dụng phương pháp này để xác định các thông số kĩ thuật của máy toàn đạc điện tử với độ chính xác tương đương với phương pháp xác định thông thường

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đỗ Ngọc Đường(1997), Bài giảng xây dựng lưới trắc địa,
  • TS.Dương Vân Phong(2012), Nghiên cứu xác định các thông số kĩ thuật máy đo dài điện tử phục vụ thực tập trắc địa cao cấp tại trường Đại học Mỏ-Địa chất, Đề tài cấp cơ sở trường Đại học Mỏ-Địa chất
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH CỦA MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật