XÁC ĐỊNH SỐ HIỆU CHỈNH ĐỒNG BỘ THỜI GIAN VÀO KHOẢNG CÁCH GIẢ DỰA TRÊN CÁC THAM SỐ QUỸ ĐẠO VÀ VỊ TRÍ GẦN ĐÚNG CỦA ANTEN MÁY THU

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Để tính toán định vị GPS tuyệt đối bằng khoảng cách giả, cần xác định giá trị đạo hàm khoảng cách địa diện theo thời gian ( ) để tính số hiệu chỉnh đồng bộ thời gian. Giá trị này thường được tính dựa trên trị đo Doppler. Bài báo này trình bầy phương pháp tính giá trị ( ) sử dụng giá trị tức thời của các tham số quỹ đạo vệ tinh và tọa độ gần đúng của anten máy thu

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đặng Nam Chinh(2007), Các số hiệu chỉnh về thời gian trong định vị tuyệt đối bằng khoảng cách giả, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, số 17, 1-2007
  • Đặng Nam Chinh, Nguyễn Gia Trọng(2010), Ảnh hưởng khúc xạ tầng đối lưu đến kết quả định vị tuyệt đối bằng khoảng cách giả, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, số 30, 4-2010
  • Hofmann- Wellenhof B., H. Lichtenegger, and J. Collins(1994), Global Positioning System-Theory and Practice, Third, Revised Edition. Springer- Verlag, Wien, New York
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH SỐ HIỆU CHỈNH ĐỒNG BỘ THỜI GIAN VÀO KHOẢNG CÁCH GIẢ DỰA TRÊN CÁC THAM SỐ QUỸ ĐẠO VÀ VỊ TRÍ GẦN ĐÚNG CỦA ANTEN MÁY THU

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật