GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP BẰNG MÔ HÌNH SỐ ĐỊA HÌNH

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Trong trắc địa công trình, để tính khối lượng đào đắp có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phương pháp tính khối lượng theo mô hình số địa hình có ý nghĩa quan trọng và được sử dụng phổ biến. Ở phương pháp này, thể tích khối địa hình bằng tổng thể tích các khối lăng trụ hình tam giác, với tam giác địa hình (mặt trên) không song song với tam giác đáy. Có những giải pháp khác nhau để tính thể tích khối lăng trụ này. Trong bài báo nêu công thức tính chính xác thể tích khối lăng trụ nêu trên, là cơ sở để chuẩn hóa công thức tính khối lượng đào đắp nhờ mô hình số địa hình

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Vũ Văn Thặng(2010), Nghiên cứu xây dựng mô hình số địa hình bằng thiết bị và công nghệ hiện đại ứng dụng trong khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, Đề tài cấp Bộ, mã số B2008-03-47-TĐ
  • Deparment of the army USA(2002), Enginerring and design hydrographic surveying, Washington DC
Thông tin bài báo

Tiêu đề

GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP BẰNG MÔ HÌNH SỐ ĐỊA HÌNH

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật