XÁC ĐỊNH ĐỘ THẲNG ĐỨNG CỦA CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG BẰNG CÔNG NGHỆ GPS

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Bài báo đề cập đến một số vấn đề về xác định độ thẳng đứng công trình bằng phương pháp GPS (Global Positioning System). Trong công tác xác định độ thẳng đứng của công trình, một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả quan trắc độ thẳng đứng là sự rung lắc và dao động của công trình trong khi đo đạc. Dựa trên một số nghiên cứu xác định độ rung lắc và giao động của các công trình kiến trúc cao tầng, có thể xác định được các công trình có độ cao trên 100m sẽ có hiện tượng dao động với tần số và biên độ phụ thuộc vào kết cấu công trình. Sự dao động này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của các kết quả đo đạc chuyền tọa độ lên tầng cao. Vấn đề này được thảo luận và kiểm chứng thực tế tại tòa nhà Lotte Tower tại Hà nội và từ đó rút ra kết luận về việc cần thiết phải sử dụng công nghệ GPS xác định độ thẳng đứng của các công trình nhà cao tầng

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Bộ Xây dựng, Tiêu chuẩn Xây dựng Việt nam(), Quy trình đo độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa,
  • G. S. Chisholm, J. S. Daly and M. A. Hansby(), Relating to the determination of verticality in tall building and other structures,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH ĐỘ THẲNG ĐỨNG CỦA CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG BẰNG CÔNG NGHỆ GPS

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật