KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÁY THUỶ CHUẨN SỐ TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Từ những nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo của máy thủy chuẩn số, bài báo đã tiến hành thực nghiệm với một số dạng công việc đo cao trong trắc địa công trình. Đặc biệt đã khảo sát độ chính xác của thiết bị thủy chuẩn số đo trong điều kiện thiếu ánh sáng. Những số liệu thu được cho thấy máy chuẩn số hoàn toàn đảm bảo độ chính xác trong công tác trắc địa công trình

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • (), Hướng dẫn sử dụng máy Dini 12 hãng Trimble,
  • (), Hướng dẫn sử dụng máy DL101C hãng Topcon,
  • Phạm Trung Dũng(2009), Nghiên cứu ứng dụng thiết bị thủy chuẩn số trong đo lún công trình, Báo cáo đề tài cấp trường
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÁY THUỶ CHUẨN SỐ TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật