NGHIÊN CỨU CƠ SỞ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VI SAI KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NỔ VI SAI HIỆN ĐẠI

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Nổ mìn vi sai là phương pháp điều khiển năng lượng nổ có hiệu quả trên cơ sở tạo ra sự cộng hưởng trường ứng suất, kéo dài thời gian tác dụng nổ, tăng số lần đặt tải nổ, tạo ra mặt tự do mới và tạo sự đập vỡ phụ khi đất đá dịch chuyển. Mặt tự do mới làm phát sinh sóng phản xạ kéo ở trong khối đá do lượng thuốc nổ (LTN) nổ sau đảm nhiệm tạo điều kiện phá hủy thuận lợi và cường độ phá hủy tăng lên. Những tài liệu trước đây mới quan tâm đến thời gian vi sai khi dùng các phương tiện nổ truyền thống mà chưa đề cập tới đặc điểm của loại phương tiện nổ hiện đại. Nội dung bài báo này sẽ đề cập và giải quyết vấn đề cơ sở xác định thời gian vi sai khi sử dụng phương tiện nổ hiện đại

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VI SAI KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NỔ VI SAI HIỆN ĐẠI

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật