ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾT QUANG ĐỐI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ ĐO LASER TRONG MỎ HẦM LÒ

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Thiết bị laser ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các nội dung công tác trắc địa mỏ hầm lò. Điều kiện môi trường trong hầm lò biến động phức tạp, bao gồm sự khác biệt về mật độ không khí, sự nhiễu động không khí, bụi và độ ẩm. Các thành phần đó là nguyên nhân gây ra hiện tượng chiết quang trong mỏ hầm lò làm giảm độ chính xác các phép đo đạc bằng các thiết bị laser. Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về ảnh hưởng của chiết quang hầm lò đối với kết quả đo đạc bằng thiết bị laser

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Võ Chí Mỹ(2005), Nghiên cứu khả năng ứng dụng thiết bị laser trong các mỏ hầm lò, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước Mã số: HTNC-01, Hà Nội
  • Võ Chí Mỹ(2009), Hiệu quả ứng dụng kỹ thuật laser trong xây dựng và khai thác mỏ, Báo cáo Hội nghị khoa học “Laser và Môi trường”, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾT QUANG ĐỐI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ ĐO LASER TRONG MỎ HẦM LÒ

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật