PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG HỆ KHE NỨT ĐẾN DỊCH ĐỘNG VÀ PHÁ HỦY KHỐI ĐÁ XUNG QUANH CÔNG TRÌNH NGẦM SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH UDEC

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Các quá trình dịch động và phá hủy xảy ra trong khối đá xung quanh công trình ngầm rất đa dạng và phức tạp do ảnh hưởng của các điều kiện địa chất phức tạp và biến động trong không gian. UDEC là một chương trình tính chú ý được sự có mặt của các hệ khe nứt trong khối đá. Bài báo giới thiệu một số kết quả nhận được về quy luật ảnh hưởng của các hệ khe nứt đến hiện tượng dịch động và phá hủy, khi sử dụng UDEC

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Quang Phích(2005), Dự báo và phòng ngừa các hiện tượng phá hủy công trình ngầm (Bài giảng cao học ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ), Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội
  • Nguyễn Quang Phích, Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Khải(2005), Rủi ro khi thi công xây dựng công trình ngầm bằng máy khoan hầm (TBM) và giải pháp hạn chế, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
  • Nguyễn Quang Phích, Đỗ Ngọc Anh(2006), Sự cố và nguyên nhân trong xây dựng công trình ngầm thành phố, Tạp chí KHCN Mỏ-Địa chất, số 14
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG HỆ KHE NỨT ĐẾN DỊCH ĐỘNG VÀ PHÁ HỦY KHỐI ĐÁ XUNG QUANH CÔNG TRÌNH NGẦM SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH UDEC

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật