NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN BIẾN DẠNG BỀ MẶT ĐẤT DO KHAI THÁC VỈA DÀY BẰNG CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DỌC VỈA PHÂN TẦNG VÀ THƯỢNG (BLOCK NGANG NGHIÊNG) MỎ THAN MẠO KHÊ

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Vỉa 8 cánh Đông Nam mỏ than Mạo khê có chiều dày vỉa từ 3-5(m), với độ dốc trung bình 550, được khai thác bằng các lò dọc vỉa phân tầng và thượng (block ngang nghiêng). Mỗi phân tầng (bước block) cách nhau 13-14(m), các lò thượng cách nhau từ 60-80 (m). Việc áp dụng hệ thống khai thác này đã ảnh hưởng đến đặc điểm quá trình dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ so với các công nghệ khai thác trước đây. Để nghiên cứu chi tiết, mỏ than Mạo khê đã bố trí 5 tuyến quan trắc trên bề mặt mỏ nhằm xác định các tính chất, đặc điểm dịch chuyển biến dạng. Từ công tác xử lý số liệu quan trắc đã rút ra một số đặc điểm dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ than Mạo khê do ảnh hưởng hệ thống block ngang nghiêng

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Bộ công nghiệp than Liên Xô (cũ)(1981), Quy phạm bảo vệ các công trình do ảnh hưởng của khai thác mỏ hầm lò, NXB Nhedra, Mat-xcơ-va
  • Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha(2000), Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội
  • Viện Khoa học Công nghệ Mỏ(2005), Báo cáo kết quả quan trắc trên bề mặt địa hình vỉa I (12) mỏ than Mông Dương, Mạo Khê, Nam Mẫu, Hà Nội,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN BIẾN DẠNG BỀ MẶT ĐẤT DO KHAI THÁC VỈA DÀY BẰNG CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DỌC VỈA PHÂN TẦNG VÀ THƯỢNG (BLOCK NGANG NGHIÊNG) MỎ THAN MẠO KHÊ

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật