QUAN TRẮC DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ VÀ BIẾN DẠNG BỀ MẶT TRÊN MÔ HÌNH VẬT LIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ ĐO ẢNH

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Bài báo trình bày về phương pháp quan trắc biến dạng mô hình vật liệu tương đương trong nghiên cứu khai thác mỏ bằng công nghệ đo ảnh. Bằng cách sử dụng máy ảnh số phổ thông chụp ở vùng có sự méo hình kính vật nhỏ và đồng dấu, nắn chỉnh ảnh số theo công thức phối cảnh xuyên tâm, tiến hành đo các điểm quan trắc mô hình vật liệu tương đương theo các chu kì khai thác. Độ chính xác thực nghiệm với máy chụp ảnh số Nikon D7000 đạt được đến 1mm

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Trần Trung Anh(2011), Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng máy ảnh số phổ thông vào lĩnh vực đo ảnh địa hình và phi địa hình,
  • Trần Trung Anh(2005), Công nghệ đo ảnh với ảnh chụp từ máy chụp ảnh số phổ thông,
  • Trương Anh Kiệt(2000), Phương pháp đo ảnh đơn, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
Thông tin bài báo

Tiêu đề

QUAN TRẮC DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ VÀ BIẾN DẠNG BỀ MẶT TRÊN MÔ HÌNH VẬT LIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ ĐO ẢNH

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật