×
Nguyễn Thế Vinh
PGS.TSNguyễn Thế Vinh
Giám đốc Trung tâm, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Họ và tên Nguyễn Thế Vinh
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở, Khoa Dầu khí, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Khoan - Khai thác, TT Nghiên cứu Địa kỹ thuật
Chức vụ Giám đốc Trung tâm, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Năm sinh 1972
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (024) 38387569
Số điện thoại di động 0983655056
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax (024) 37520834
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Trần Anh Quân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022

2. Nguyễn Duy Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

3. Lê Hoài Vũ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

4. Nguyễn Hoàng Đức , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

Thạc sĩ

1. Hoàng Trọng Vọ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

2. Vũ Năng Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

3. Trần Đình Hoan , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

4. Nguyễn Trọng Tài , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

5. Phan Đình Nhật , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

6. Bùi Trung Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

7. Trần Bình Dương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

8. Phạm Quang Quý , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

9. Nguyễn Văn Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

10. Khổng Minh Chiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

11. Tống Trần Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

12. Bùi Ngọc Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

13. Lê Mậu Viềng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

14. Đặng Trung Thực , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

15. Trương Việt Tùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

16. Lê Quốc Hưng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

17. Lê Nam Trà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

18. Hoàng Anh Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan thân giếng nhánh đường kính nhỏ tại bể Cửu Long nhằm nâng cao thu hồi dầu, Mã số 14/HĐ-ĐT.14.13/ĐMCNKK, Thư ký, Nghiệm thu 2016

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long, Mã số B2019-MDA-05, Chủ trì Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng, Mã số B2014-02-20, Chủ trì, Nghiệm thu 2017

3. Hoàn thiện công nghệ chế tạo bộ thiết bị và qui trình trám xi măng khô trong các lỗ khoan thăm dò khoáng sản rắn bị mất nước rửa, Mã số B2006-02-04DA, Tham gia, Nghiệm thu 2010

4. Nghiên cứu công nghệ chế tạo và sử dụng dung dịch pôlime-bentônít trong khoan ống mẫu luồn đường kính nhỏ thăm dò khoáng sản rắn sâu đến 2000m, Mã số B2006-02-23TĐ, Chủ trì, Nghiệm thu 2010

5. Nghiên cứu sơ đồ hợp lý cho dòng khí thiên nhiên (Khai thác, Xử lý, Phân phối)/Dầu khí, Mã số B2004-36-70, Tham gia, Nghiệm thu 2006

6. Nghiên cứu cơ chế và qui luật mòn ống khai thác tại mỏ Bạch Hổ và đề xuất giải pháp khắc phục hữu hiệu/Dầu khí, Mã số B2001-36-29, Tham gia, Nghiệm thu 2003

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu chế tạo choòng cánh dạng bậc khoan trong đất đá mềm bở rời địa tầng Hà Nội, Mã số C1999-05, Chủ trì, Nghiệm thu 1999

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. T.C. Nguyen, E. Al-Safran, V. Nguyen, Theoretical modeling of Positive Displacement Motors performance, Journal of Petroleum Science and Engineering, 166, 188-197, 2018

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Ю.А. Арсентьев; Нгуен Тиен Хунг; Нгуен Тхе Винь, Теоретическое обоснование оптимального диапазона угла установки резцов долот PDC для бурения скважин в перемежающихся по твердости горных породах месторождения «Южный Дракон и Доймой» (СРВ), Инженер-нефтяник, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Văn Thịnh, Tăng Văn Đồng, Lê Quang Duyến, Nguyễn Thế Vinh, Nghiên cứu giải pháp thu gom vận chuyển dầu từ giàn Đại Hùng Nam (WHP - DHN) về giàn FPU DH - 01 mỏ Đại Hùng, Journal of Mining and Earth Science, 2, 61-70, 2020

2. Trần Đăng Tú, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu quả áp dụng phương pháp khoan kiểm soát áp suất khi thi công các giếng dầu khí ở Việt Nam và xây dựng mô hình tính toán các thông số khoan kiểm soát áp suất cho giếng khoan bể Cửu Long, Tạp chí dầu khí, 1, 30-40, 2020

3. Nguyễn Hoài Vũ, Phạm T. Vinh, Trần X. Đào, Nguyễn Thế Vinh, Nghiên cứu giải pháp bơm rửa vùng lắng đọng trong đường ống vận chuyển dầu trong điều kiện không dừng khai thác, Khoa học công nghệ Việt Nam, 31-34, 2017

4. Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Thế Vinh,, Nghiên cứu công nghệ khoan tuần hoàn nghịch bằng bơm Erlift để khoan các giếng khai thác nước ngầm ở Nhơn Trạch - Đồng Nai, Tạp chí địa kỹ thuật, 2, 3 - 8, 2017

5. Lê Vũ Quân, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Văn Khương, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bơm trám xi măng các giếng khoan khu vực phía đông và đông bắc bể Nam Côn Sơn, Tạp chí dầu khí, 2017

6. Trần Xuân Đào, Nguyễn Thế Vinh, Nghiên cứu và đánh giá đối tượng nghiên cứu trong môi trường thiếu thông tin, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 53, 2016

7. Vũ Văn Đông, Nguyễn Thế Vinh, Tống Trần Anh, Sử dụng các polimer trong sản xuất dung dịch khoan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoan sâu bằng công nghệ khoan ống mẫu luồn, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 54, 2016

8. Nguyễn Hoài Vũ, Trần Xuân Đào, Nguyễn Thế Vinh, Trần Hữu Kiên, Ứng dụng lý thuyết catastrof và entropi trong đánh giá trạng thái động đường ống vận chuyển dầu và khí, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 54, 2016

9. Tong Tran Anh, Nguyen The Vinh, An improvement of thixotropic behavior prediction of bentonite water, Journal of Mining and earth sciences, 2, 54, 2016

10. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Xây dựng mô hình độ rỗng kép cho thân dầu móng nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 49, 2015

11. Nguyễn Văn Khương, Trần Xuân Đào, Nguyễn Thành Trường, Nguyễn Thế Vinh, Một số giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả thi công khoan đường kính nhỏ trong thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Dầu khí, 1-2015, 2015

12. Trần Xuân Đào, Trần Thái Sơn, Nguyễn Thế Vinh, Phương pháp tiếp cận mới trong đánh giá hiệu suất làm việc của choòng khoan bằng nguyên lý "Năng lượng cơ học riêng, Tạp chí dầu khí, 2015

13. Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Nghiên cứu hoàn thiện cấu tạo choòng 3 chóp xoay đường kính nhỏ khoan đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 50, 2015

14. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, Đặc tính hoá thuỷ động lực của các vỉa chứa nứt nẻ: Ứng dụng mô hình các hệ thống nứt nẻ rời rạc, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 54, 2015

15. Nguyễn Thế Vinh, Trần Xuân Đào, Tính toán khả năng đi qua của bộ dụng cụ đáy và cột ống chống trong đoạn thân giếng có độ uốn cong lớn, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 54, 2015

16. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Khắc Long, Đinh Thành Chung, Cao Xuân Hùng, Tulparkhan SH.Salavatov, Haji KH. Malikov, Quan hệ giữa độ thấm tương đối với số liệu khai thác của các giếng trong thân dầu tầng đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 45, 2014

17. Phạm Đức Thắng, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Nghiên cứu giải pháp gia tăng thu hồi dầu bằng bơm ép khí nước luân phiên (WAG) cho tầng mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 42, 2013

18. Phạm Đức Thắng, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Xây dựng mô hình mô phỏng cho đối tượng mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ và các dự báo khai thác, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 42, 2013

19. Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thế Vinh, Ảnh hưởng của tải trọng đáy tới cường độ thay đổi góc nghiêng thân giếng khoan, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (Chuyên đề khoan khai thác), 34, 2011

20. Trần Đình Kiên, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Ứng dụng giếng đa thân trong khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (Chuyên đề khoan khai thác), 34, 2011

21. Nguyễn Thế Vinh, Ứng dụng giá trị năng lượng cơ học riêng trong đánh giá hiệu quả làm việc của choòng, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 36, 2011

22. Lê Quang Duyến, Trần Đình Kiên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Thế Vinh, Lựa chọn dung dịch để khoan thăm dò than bằng ống mẫu luồn tại vùng mỏ Quảng Ninh, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 19, 7-10, 2007

23. Lê Đức Vinh, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thế Vinh, Lựa chọn máy bơm ly tâm điện ngầm trong khai thác dầu, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 20, 2007

24. Trần Xuân Đào, Nguyễn Đức Du, Nguyễn Thế Vinh, Công nghệ khoan đa đáy, một giải pháp khả thi trong giai đoạn phát triển các mỏ của XNLD Vietsopetro, Tạp chí Dầu khí, 8-2003, 0

25. Trần Xuân Đào, Nguyên Thế Vinh, Xác định các thông số chế độ khoan tối ưu bằng cách tiếp cận mới trên quan điểm bền động học của quá trình khoan trong đá móng nứt nẻ – mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Dầu khí, 5-2006, 0

26. Trương Hoài Nam, Trần Đình Kiên, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Chinh, Thiết kế hệ vữa xi măng trám giếng khoan trong điều kiện áp suất cao nhiệt độ cao bể Nam Công Sơn, Tạp chí Địa kỹ thuật, 3-2014, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Quan Vu Le, Do Van Nguyen, Vinh The Nguyen, Lam Ngoc Cao, Thinh Van Nguyen, Evaluation of EOR solutions for heavy-oil recovery in middle miocene reservoirs of Cuu Long basin, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 188-196, 2017

2. Tu Dang Tran, Ung Duc Vu, Quan Vu Le, Vinh The Nguyen, Building and applying surface back pressure calculation model using constant bottom hole pressure technique in managed pressure drilling for exploration ưell in Cuu Long basin, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 163-173, 2017

3. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Tiến Hùng, Determining the back rake angle of PDC cutters for drilling through heterogeneous rock at miocene and oligocene formations, Nam Rong - Doi Moi reservoir, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 123-127, 2017

4. Nguyen Hai An, Nguyen The Vinh, Behavior of stress-sensitive reservoir by well test interpretation, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 74-81, 2017

5. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, Mechanisms for improved oil recovery in fructured granitic basement reservoirs by gas injection, The Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Integrated Petroleum Engineering - IPE 2016), , 2016

6. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hải An, Geomechanical analysis of the SDSVbasement reservoir using earth loads, he Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Integrated Petroleum Engineering - IPE 2016), , 2016

7. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, An advanced dual-porosity model for history matching-improvement of production data from the CNV granitic basement reservoir, Third EAGEIntegrated Reservoir Modelling, Kualumpur, Malaysia, , 2016

8. An Hai Nguyen, Vinh The Nguyen, Heavy oil recovery mechanism by solvent injection through cores, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 197-203, 0

9. Nguyen Van Giap, Nguyen Van Thinh, Nguyen The Vinh, On the study and assessment of drilling bit dynamic state in directinal drilling, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Thế Vinh, Doãn Thị Trâm, Nguyễn Văn Thành, Ảnh hưởng của góc lắp đặt răng tới tuổi thọ của lưỡi khoan hợp kim cứng, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, , 2018

2. Nguyễn Văn Đô, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Nguyễn Thế Vinh, Using integrated production modeling (IPM) for gaslift optimization - a case study by 3D seismic data, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, , 2018

3. Phạm Thành Vinh, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Tối ưu hệ thống thu gom, vận chuyển dầu và khí các mỏ Vietsovpetro trong điều kiện suy giảm sản lượng, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, , 2018

4. Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thế Vinh, Dòng chảy thủy triều trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, Hội thảo Khoa học Trái đất-Mỏ-Môi trường bền vững (EME 2018), , 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Trần Tuân, Nguyễn Văn Thành, Đặc điểm mòn răng chòong khi khoan định hướng bằng hệ thống lái chỉnh xiên hoạt động theo nguyên tắc đẩy chòong, Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm khai thác dầu từ đá móng Bạch Hổ, , 2018

2. Nguyễn Thế Vinh, Lê Xuân Lân, Trần Xuân Đào, Nghiên cứu và đánh giá trạng thái động học của hệ thống công nghệ khoan dầu khí, Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học – Công nghệ (30 năm Dầu khí Việt Nam – Cơ hội mới, Thách thức mới), , 2005

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Trần Tuân, Nghiên cứu đơn pha chế dung dịch polime-bentonit trong khoan sâu thăm dò than bằng ống mẫu luồn, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

2. . Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Thành Sỹ, Đánh giá trạng thái làm việc của hệ động học khoan trên cơ sở hàm phân nhánh, Tuyển tập công trình khoa học (chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập bộ môn Khoan – Khai thác), trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

3. Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Thành Sỹ, Cách tiếp cận mới để xác định chế độ khoan thông qua bài toán đa biến, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

4. Nguyễn Thế Vinh, Cao Sơn Ngọc, Đào Nguyên Lượng, Quá trình phá hủy đất đá và mài mòn lưỡi cắt của choòng cánh dạng bậc, Tuyển tập các công trình Khoa học - tập 28, Đại học Mỏ - Địa chất, , 1999

5. Dương Danh Lam, Ngô Hữu Hải, Lê Xuân Lân, Nguyễn Thế Vinh, Gọi dòng sản phẩm dầu khí với việc áp dụng hệ bọt hai pha, Hội nghị khoa học lần thứ 12, Đại học Mỏ - Địa chất, 259 – 264, 1996

6. Nguyễn Thế Vinh, Đào Nguyên Lượng, Lê Xuân Lân, Nghiên cứu chuyển động của khí trong các đường ống thu gom, vận chuyển, Hội nghị khoa học lần thứ 12, Đại học Mỏ - Địa chất, , 1996