×
Bùi Hoàng Bắc
PGS.TSBùi Hoàng Bắc
Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Họ và tên Bùi Hoàng Bắc
Đơn vị Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở, Hội Đồng Khoa, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
Chức vụ Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0988031768
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=57191982391

Hồ sơ nghiên cứu trên ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2671-3186

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ilESoZEAAAAJ&hl=en

Hồ sơ nghiên cứu trên Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Bui-Bac

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Hoàng Văn Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021

Thạc sĩ

1. Somlid THUMMALATH , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

2. Lâm Quang Nho , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

3. Nguyễn Quang Duy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

4. Nguyễn Văn Đạt , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

5. Dương Kim Đức , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

6. Trần Hải Nam , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

7. Dương Quang Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

8. Đoàn Hữu Tuyến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

9. Nguyễn Duy Thiệu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

10. Nguyễn Tiến Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

11. Vũ Đức Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

12. Bùi Quyết Thắng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

13. Đoàn Văn Chương , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

14. Đào Sơn Tùng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

15. Nguyễn Thị Quỳnh Anh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

16. Phạm Viết Chỉnh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

17. Nguyễn Nam Hải , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

18. Nguyễn Văn Biên , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

19. Trần Thế Tâm , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

20. Mai Ngọc Luân , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

21. Trương Hữu Mạnh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

22. Nguyễn Quốc Trung , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

23. Phạm Tuân , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

24. Đỗ Mạnh An , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

25. Nguyễn Văn Dương , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

26. Nguyễn Giang Nam , Đại học Mỏ Địa chất, 2010

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Thạch luận và tuổi thành tạo các đá mafic, siêu mafic trong tổ hợp ophiolit thuộc đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn và ý nghĩa của chúng với tiến hóa kiến tạo địa khối Đông Dương, Mã số 105.99-2017.314, Thư ký khoa học. Đang thực hiện

2. Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm., Mã số 105.99-2017.317, Chủ nhiệm. Đang thực hiện

3. Nghiên cứu tái sử dụng tro than từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu mao quản trung bình (MCM-41) phục vụ công tác bảo vệ môi trường., Mã số 105.08-2014.10, Thư ký khoa học., Nghiệm thu 2019

4. Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy Sông Hồng. Luận giải về tần suất xuất hiện và các hoạt động động đất liên quan, Mã số 105.03-2011.11, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 03/04/2017

5. Đặc điểm thạch học, địa hóa, tuổi đồng vị của các đá siêu mafic, mafic và biến chất vùng Tây Bắc đới Sông Mã: Luận giải môi trường kiến tạo của đới ophiolite và sự nghi ngờ về đới khâu Sông Mã, lịch sử phát triển kiến tạo khối Indochina, Mã số 105.01-2011.14, Thành viên chủ chốt, Nghiệm thu 30/08/2015

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý., Mã số B2017-MDA-17ĐT, Chủ nhiệm., Nghiệm thu 12/2018

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng bộ ảnh Atlas khoáng vật sét cho các kiểu mỏ kaolin ở miền Bắc Việt Nam sử dụng máy điện tử quét (SEM) và máy nhiễu xạ tia X (XRD) phục vụ công tác đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật địa chất, Mã số T15-16, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 17/12/2015

2. Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình toán địa chất kết hợp GIS đánh giá tiềm năng quặng đồng khu vực Lũng Pô - Hợp Thành, Lào Cai, Mã số T14-32, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 24/12/2014

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Hoang-Bac Bui, Predicting Blast-induced Ground Vibration in Quarries Using Adaptive Fuzzy Inference Neural Network and Moth-Flame Optimization, Natural Resources Research, DOI :10.1007/s11053-021-09968-5, 2021, 2021

2. Bui Hoang Bac, Hoang Nguyen, Nguyen Thi Thanh Thao, Vo Thi Hanh, Le Thi Duyen, Nguyen Tien Dung, Nguyen Khac Du, Nguyen Huu Hiep, Estimating heavy metals absorption efficiency in an aqueous solution using nanotube-type halloysite from weathered pegmatites and a novel Harris hawks optimization-based multiple layers perceptron neural network, Engineering with Computers, https://doi.org/10.1007/s00366-021-01459-8, 2021

3. Bui Hoang Bac, Hoang Nguyen, Nguyen Thi Thanh Thao, Le Thi Duyen, Vo Thi Hanh, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang, Do Manh An, Performance evaluation of nanotubular halloysites from weathered pegmatites in removing heavy metals from water through novel artificial intelligence-based models and human-based optimization algorithm, Chemosphere, 282, 131012, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131012, 2021

4. Bo Ke, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Trung Nguyen-Thoi, Prediction of the sorption efficiency of heavy metal onto biochar using a robust combination of fuzzy C-means clustering and back-propagation neural network, Journal of Environmental Management, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112808, 2021, 2021

5. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Hoang-Bac Bui, Predicting Ground Vibrations Due to Mine Blasting Using a Novel Artificial Neural Network-Based Cuckoo Search Optimization, Natural Resources Research, https://doi.org/10.1007/s11053-021-09823-7, 2021

6. Bo Ke, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Yosoon Choi, Jian Zhou, Hossein Moayedi, Romulus Costache, Thao Nguyen-Trang, Predicting the sorption efficiency of heavy metal based on the biochar characteristics, metal sources, and environmental conditions using various novel hybrid machine learning models, Chemosphere, 276, 130204, 2021

7. Hoang Nguyen, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Rapid determination of gross calorific value of coal using artificial neural network and particle swarm optimization, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-020-09727-y, 2020

8. Hoang Nguyen, Xuan Nam Bui, Quang Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui Thao Le, Ngoc Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang Bac Bui, Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over pressure in open pit coal mine, Acta Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x, 2020

9. Yingli LV, Qui-Thao Le, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Trung Nguyen-Thoi, Jie Dou and Xuan Song, A Comparative Study of Different Machine Learning Algorithms in Predicting the Content of Ilmenite in Titanium Placer, Applied Sciences, 10, 635, doi:10.3390/app10020635, 2020

10. Xuan-Nam Bui, Chang Woo Lee, Hoang Nguyen, Hoang-Bac Bui, Nguyen Quoc Long, Qui-Thao Le, Van-Duc Nguyen, Ngoc-Bich Nguyen, and Hossein Moayedi, Estimating PM10 Concentration from Drilling Operations in Open-Pit Mines Using an Assembly of SVR and PSO, Applied Sciences, DOI:10.3390/app9142806, 2019

11. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Dinh An-Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do & Hoang Nguyen, A novel approach in adsorption of heavy metal ions from aqueous solution using synthesized MCM-41 from coal bottom ash, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, DOI: 10.1080/03067319.2019.1651300, 2019

12. Shike Zhang, Xuan-Nam Bui, Nguyen-Thoi Trung, Hoang Nguyen, Hoang-Bac Bui, Prediction of Rock Size Distribution in Mine Bench Blasting Using a Novel Ant Colony Optimization-Based Boosted Regression Tree Technique, Natural Resources Research, https://doi.org/10.1007/s11053-019-09603-4, 2019

13. Hoang-Bac Bui, Hoang Nguyen, Yosoon Choi, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Yousef Zandi, A novel artificial intelligence technique to estimate the gross calorific value of coal based on meta-heuristic and support vector regression algorithms, Applied Sciences, 9, 22, 4868, 2019

14. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bahareh Kalantar, Bui Xuan Nam, Nguyen Dinh An, Le Qui Thao, Do Ngoc Hoan and Nguyen Hoang, Composition and Morphology Characteristics of Magnetic Fractions of Coal Fly Ash Wastes Processed in High-Temperature Exposure in Thermal Power Plants, Applied Sciences, 9, 1964, 13, 2019

15. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Dao Trong Cuong, Developing an XGBoost model to predict blast-induced peak particle velocity in an open-pit mine: A case study, Acta Geophysica, DOI: 10.1007/s11600-019-00268-4, 2019

16. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Hai-An Le, Hoang-Bac Bui, Ngoc-Hoan Do, Prediction of Blast-induced Air Over-pressure in Open-Pit Mine: Assessment of Different Artificial Intelligence Techniques, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09461-0, 2019

17. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui. Ngoc-Luan Mai, A comparative study of artificial neural networks in predicting blast-induced air-blast overpressure at Deo Nai open-pit coal mine, Vietnam, Neural Computing and Applications, https://doi.org/10.1007/s00521-018-3717-5, 2018

18. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang, Khuong The Hung, Nguyen Van Lam, Do Manh An, Phan Viet Son, Tran Thi Van Anh, Doan Van Chuong and Bui Thanh Tinh, Distribution and Characteristics of Nanotubular Halloysites in the Thach Khoan Area, Phu Tho, Vietnam, Minerals, 8, 290, 1-13, 2018

19. Hoang Bac Bui, Xuan Thanh Ngo, The Hung Khuong, Jan Golonka, Tien Dung Nguyen, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Episodes of brittle deformation within the Dien Bien Phu Fault zone, Vietnam: Evidence from K-Ar age dating of authigenic illite, Tectonophysics, Vol. 695, Pages 53–63, 2017

20. Bui Hoang Bac, Ngo Xuan Thanh, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Khuong The Hung, Nguyen Tien Dung, K-Ar dating of fault gouges from the Red River Fault Zone of Vietnam, Acta Geologica Sinica (English Edition), Vol.90, No.5, pp. 1801-1840, 2016

21. Il-Mo Kang, Yungoo Song, Sung-Ja Choi, Myung-Hun Kim, Young-Boo Lee, Bui Hoang Bac, Iron oxyhydroxides and methods of synthesizing the iron oxyhydroxides, United States Patent and Trademark Office - USPTO, 2014

22. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Humidity control materials prepared from diatomite and volcanic ash, Construction & Building Materials, Volume 38, p.1066-1072, 2013

23. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Jung-Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Do Van Binh, A new model for water adsorption in porous ceramics, Journal of Porous Materials, 20:129-136, 2013

24. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Jung-Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Glass-ceramic from mixtures of bottom ash and fly ash, Waste management, 2(12):2306-2314, 2012

25. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac,Tien-Chun Chu., Preparation of humidity-control porous ceramics from volcanic ash and waste glass, Ceramics International, Vol. 37, Issue 7, Pages 2845-2853, 2011

26. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Bui Hoang Bac, Humidity-control porous ceramics prepared from waste and porous materials, Material Letters, Vol. 65, pp. 940-943, 2011

27. Yungoo Song, Bui Hoang Bac, Young-Boo Lee, Myung Hin Kim, Highly ordered germanate-incorporated akaganeite (β-FeOOH) nanorod, Crystal Engineering Communications, No. 13, 287-292, 2011

28. Yungoo Song, Bui Hoang Bac, Young-Boo Lee, Myung Hin Kim, Won-Sub Yoon, Jeong Hun Kim and Hi-Soo Moon, Ge-incorporation into 6-line ferrihydrite nanocrystals, Crystal Engineering Communications, No. 12, 1997-2000, 2010

29. Bui Hoang Bac, Yungoo Song, Myung Hin Kim, Il Mo Kang, Yonghee Moon, Effective utilization of incinerated solid waste: Zeolitic material synthesis and silica extraction., Waste Management & Research, Vol. 28, No. 8, 714-722, 2010

30. Bui Hoang Bac, Yungoo Song, Myung Hin Kim, Young-Boo Lee, Il Mo Kang, Surface-walled hollow nanospheres assembled from the aluminogermanate precursors, Chemical Communications, No. 38, 5740-5742, 2009

31. Bui Hoang Bac, Yungoo Song, Myung Hin Kim, Young-Boo Lee, Il Mo Kang, Surface-modified aluminogermanate nanotube by OPA: Synthesis and characterization., Inorganic Chemistry Communications, Vol. 12, Iss. 10, . 1045-1048, 2009

Bài báo tạp chí Scopus

1. Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Hoang Nguyen, A Review of Artificial Intelligence Applications in Mining and Geological Engineering, Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_7, 2021, 2021

2. Khuong THE HUNG, Pham NHU SANG, Nguyen PHUONG, Nguyen TIEN DUNG, Bui HOANG BAC, Nguyen QUOC PHI, Bui VIET SANG, Polymetallic nodules resource estimation from Suoi Thau - Sang Than area in northeastern Vietnam, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-03, 2 (46), 7-14, 2020

3. BUI Xuan Nam, NGUYEN Hoang, TRAN Quang Hieu, BUI Hoang Bac, NGUYEN Quoc Long, NGUYEN Dinh An, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, A Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No. 2 (44) vol. 2, 8-20, 2019

4. VU Dinh Hieu, BUI Xuan Nam, BUI Hoang Bac, NGO Thi Thanh Nga, Pure SiO2 Extraction through Aluminosilicates Synthesis from Incinerated Solid Wastes, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No. 2 (44), vol. 2, 198-209, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Ngo Xuan Thanh, Vu Anh Dao, Vu Manh Hao, Bui Hoang Bac Le Xuan Truong, Tran My Dung, Petrology and rock-forming mineral compositions of the ultramafic complex from Cao Bang province, Northern Vietnam, Bull. Res. Inst. Nat. Sci., Okayama Univ. of Sci., 43, 1-12, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Bui Hoang Bac, Nguyen Thi Thanh Thao, Vo Thi Hạnh, Le Thi Duyen, Nguyen Tien Dung, Phan Viet Son, Do Manh An, Removal of Pb2+ from Aqueous Solution using Thach Khoan Kaolin from Phu Tho Province, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 38, No. 1 (2022) 1-8, 1, 1-8, 2022

2. Bùi Hoàng Bắc, Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Khương Thế Hùng, Đỗ Mạnh An, Trịnh Thế Lực, Nghiên cứu khả năng xử lý ion Cd2+ trong môi trường nước bằng haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 5, (1), 312-322., 2021

3. Nguyễn Thị Hồng Gấm, Bùi Hoàng Bắc, Nhữ Thị Kim Dung, Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm thành phần vật chất quặng titan trong tầng cát đỏ khu vực Bình Thuận, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, (Chấp nhận đăng), 2021

4. Vũ Đình Hiếu, Bùi Hoàng Bắc, Chiết xuất SiO2 tinh khiết từ tro nhà máy nhiệt điện than, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 60, 1, 26-33, 2019

5. Trịnh Thế Lực, Trần Thanh Hải, Nguyễn Hữu Hiệp, Bùi Hoàng Bắc, Andrew Catter, Phát hiện mới về tuổi tuyệt đối của Phức hệ Chu Lai thuộc vùng Đông bắc Quảng Ngãi và ý nghĩa của nó với kiến tạo khu vực, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2019

6. Nguyễn Chí Công, Trần Xuân Trường, Trương Xuân Quang, Đỗ Mạnh An, Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên quặng graphit khu vực Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6, 74-81, 2019

7. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Vương Huy Phúc, Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế đá hoa khu vực Liên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 57-63, 2018

8. Bui Thanh Tinh, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Characterization and potential of tin mineralization in Maty - Du Long area, Ninh Thuan province, Journal of Mining and Earth Sciences, 59, 3, 30-37, 2018

9. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Tạ Thị Toán, Nguyễn Cao Khương, Đặc điểm khoáng vật và đặc tính lý hóa của khoáng vật haloysit có cấu trúc dạng ống tại mỏ Hang Dơi, Thạch Khoán, Phú Thọ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 80-86, 2018

10. Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Đặc điểm địa chất và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tổn thất trong khai thác quặng apatit khu Mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 14-20, 2018

11. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) với GIS trong dự báo phân vùng triển vọng quặng hóa wolfram khu vực Pleimeo, Kontum, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 1-5, 2018

12. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và ảnh hưởng của chúng tới công tác thăm dò, khai thác cánh Nam mỏ Mạo Khê, Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 2, 40-48, 2018

13. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Văn Đinh, Nguyễn Trọng Thoáng, Đặc điểm chất lượng đá sét khu vực Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Quảng Bình và khả năng sử dụng chúng làm nguyên liệu xi măng, Tài nguyên Môi trường, Số 20-(226) Tr. 17-20, 2016

14. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Trọng Thoáng, Đặc điểm chất lượng đá sét khu vực Khe Non, tỉnh Hà Nam và khả năng sử dụng chúng làm nguyên liệu xi măng, Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 2. Trang 1-5, 2016

15. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Finding of halloysite nanotubes in Lang Dong kaolin deposit, Phu Tho province, Tạp chí CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, Số 34(3), 275-280, 2016

16. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Định Bá Tuấn, Đặc điểm biến đổi hình dạng và cấu trúc các vỉa than dưới mức -300m khu vực Ngã Hai - Khe Tam, Quảng Ninh, Tài nguyên Môi trường, Số 3, Tr. 15-18, 2015

17. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Đỗ Trí, Nguyễn Duy Hưng, Trần Thị Vân Anh, Ứng dụng SEM và XRD trong nghiên cứu khoáng vật kaolin tại một số kiểu mỏ ở miền Bắc Việt Nam, Tài nguyên Môi trường, Số 20-(226) Tr. 17-20, 2015

18. Bui Hoang Bac, Khuong The Hung, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Tien Dung, Characteristics Of Clay Minerals In Gouges Of The Red River Fault, Vietnam, Tạp chí phát triển KH&CN, tập 17, số K5-2014, T. 27-33, 2014

19. Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Hữu Mạnh, Khương Thế Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp toán địa chất kết hợp GIS xây dựng bản đồ triển vọng khoáng sản., Tài nguyên Môi trường, 31-34, 2014

20. Bui Hoang Bac, Yungoo Song, Synthesis of Fe-substituted aluminosilicate and aluminogermanate nanotubes., VNU Journal of Earth and Enviromental Sciences, Vol. 29, No. 4, P. 13-20., 2013

21. Nguyễn Văn Biên, Bùi Hoàng Bắc, Tiềm năng khoáng sản vật liệu xây dựng ở Bình Phước và các giải pháp phát triển bền vững, Tạp chí công nghiệp mỏ, Số 6. Tr. 55-61, 2013

22. Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kontum, Tạp chí CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, Vol 35, No. 1, P. 19-28., 2013

23. Mai Ngọc Luân, Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Áp dụng phương pháp địa thống kê phục vụ công tác đánh giá hàm lượng cho các khoáng sàng quặng ở Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 2. Tr. 30-32, 2013

24. Bùi Hoàng Bắc, Yungoo Song, Nghiên cứu tổng hợp khoáng vật imogolite trong điều kiện phòng thí nghiệm, Tạp chí CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, Số 34(3), 275-280, 2012

25. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc., Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ của cao lanh, felspat khu mỏ Láng Đồng - Thạch Khoán - Phú Thọ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 3, Tr.15-18, 2012

26. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Phương, Hwang SangGi., Ứng dụng mô hình xác suất Bayes kết hợp GIS trong tìm kiếm khoáng sản và đánh giá tai biến địa chất, Tạp chí Công nghiệp mỏ, So.3, Tr. 17-20, 2005

27. Bùi Xuân Nam, Bùi Hoàng Bắc, Các phương pháp đánh giá hàm lượng khoáng sản của các phần mềm ứng dụng trong khai thác mỏ, Thông tin Khoa học và công nghệ mỏ, 5, 20-23, 2004

28. Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và ứng dụng của nó trong khai thác mỏ lộ thiên, Thông tin Khoa học và công nghệ mỏ, 2, 7-9., 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Tien Dung, Bui Hoang Bac, Do Manh An, Tran Thi Van Anh, Distribution and Reserve Potential of Titanium-Zirconium Heavy Minerals in Quang an Area, Thua Thien Hue Province, Vietnam, Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources, 326-339, 2017

2. Bui Hoang Bac, Khuong The Hung, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Tien Dung, Characteristics of clay minerals in gouges of the Red River Fault, Vietnam, The 8th International Conference on Earth Resources Technology, P. 69-75, 2014

3. Luong Quang Khang, Bui Hoang Bac, Quality and reserves of the Yen Thai graphits deposit, Yen Bai province, The 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 42-46, 2014

4. Nguyen Tien Dung, Bui Hoang Bac (2014).. Proceedings of . Vung Tau, Vietnam 21-22 Oct. 2014., Characteristics and potential of rare-earth ore at north NamXe deposit, Lai Chau province, Vietnam, The 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 14-19, 2014

5. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Phan Viet Son, Do Manh An, Khuong The Hung, Application of AHP with GIS for predictive copper potential mapping: A case study in Lung Po - Hop Thanh area, Lao Cai province, Vietnam, The 3rd International conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 09-13, 2014

6. Luong Quang Khang, Bui Hoang Bac, Nguyen Quan Luat, Research on ore characterization and potential of rare earth elements at Dong Pao area, Lai Chau province, Vietnam, The 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 5-8, 2012

7. Do Manh An, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Khuong The Hung (, Index overlay GIS modeling technique for tungsten exploration at Pleimeo area, Kontum province, The 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 15-19, 2012

8. Luong Quang Khang, Bui Hoang Bac, Tran Le Chau, Research on characterization and potential of tin ore at Chau Tien area, Nghe An province, Vietnam, The 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 27-30, 2012

9. Luong Quang Khang, Bui Hoang Bac, Truong Huu Manh, Features on the quality and resource potential of dolomite in Ninh Binh province, The 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 43-46, 2012

10. Khuong The Hung, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Nguyen Duy Hung, How many orogenies took place in the Song Ma and Truong Son units? (Northwestern Vietnam), The 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 55-60, 2012

11. . Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung, Characterization of a Vietnamese coal fly ash and its possible utilizations, The 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, P. 434-438, 2012

12. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Nam (10/2012). . . Kyushu University, Japan, 6-7/Nov. 2012. ., Preparation of activated carbon-zeolite composites (AC-Z composites) using water treatment sludge ash, The 6th International Symposium on the East Asian Environmental Problems, P. 54-58, 2012

13. Bui Hoang Bac, Vu Dinh Hieu, Bui Xuan Nam, Preparation of allophane using silica and aluminum source extracted from incinerated solid waste, The 6th International Symposium on the East Asian Environmental Problems, P. 48-53, 2012

14. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Effect of Hydrogen Production by Thermophilic Anaerobic Digest from Organic Wastes, The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining, P. 253-265., 2011

15. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung, Effective Utilization of Incinerated Municipal Solid Waste: Zeolitic Materials and Allophane Synthesis, The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining, P. 224-231, 2011

16. Vu The Anh, Yungoo Song, Bui Hoang Bac, Il MoKang, Gyoo Ho Lee, High-temperature diagenetic illite-smectite in the early Miocence sedimentary rocks of Tsushima Island, Japan, Korean Society of Economic and Environmental Geology, 369-373, 2009

17. Myung Hun Kim, Yungoo Song, Il Mo Kang, Bui Hoang Bac, Architecture of porous material with 3-D framework structure from layered sodium silicate with 2-D structure, Korean Society of Economic and Environmental Geology, 201-205, 2008

18. Bui Hoang Bac, Yungoo Song, Myung Hun Kim, Il Mo Kang, Zeolite synthesis and pure silica extraction from the incinerated solid waste, Korean Society of Economic and Environmental Geology, 210-215, 2008

19. Bui Hoang Bac, Slope stability analyses for constructed slopes along Korean highways using GIS operations and likelihood calculations, The International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, Vietnam, P. 305-314, 2008

20. Bui Hoang Bac and Yungoo Song, Synthesis and characterization of nano-tube type Al- and Al, Fe-imogolite, International Association for Gondwana Research Conference, 60, 2008

21. Bui Hoang Bac, Nguyen Quoc Phi, and Nguyen Van Trung, GIS-based weights-of-evidence modeling for landslide susceptibility mapping at Jaechon area, Korea. Hanoi, Vietnam, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, N.4, P.79-82, 2008

22. Bui Hoang Bac, Yungoo Song, Il Mo Kang, Myung Hun Kim, Gu JaLang, Formation of nontronite during the supergene vermiculitization of phlogopite in Cheongyang area, Korea, Korean Society of Economic and Environmental Geology, P.441-444, 2007

23. Y. Song, B.H. Bac, I.M. Kang, J.L. Gu, H.-S. Moon, M.H. Kim, Formation of nontronite during the supergene vermiculitization of phlogopite in the Cheongyang area, Korea, Frontiers in Mineral Sciences, 285-286, 2007

24. Myung Hun Kim, Hoang Bac Bui, Il Mo Kang, Kiwoong Sung, Yungoo Song, Novel porous illite with inorganic-organic hybrid structure: the hydroxyl species generated from atmospheric DBD plasma, Korean Society of Economic and Environmental Geology, 530-531, 2006

25. Jang Il Rang, Uhm Bo Mi, Song Byong Chan, Bui Hoang Bac, Yungoo Song, Il Mo Kang, Myung Hun Kim, Seperation clay mineral size using Hydrocyclone, Korean Society of Economic and Environmental Geology, 441-444., 2006

26. M.H Kim, I.M Kang, H.B. Bui, K.W Sung, Y.G Song, H.S. Moon and S.D.Yi, Architecture of mesostructured material using hydroxyl groups generated by DBD plasma on deironed illite surface, The 5th International Mesostructured Materials Symposium, 215-216, 2006

27. Bui Hoang Bac, HwangSang Gi, Byung Ok You, The susceptibility analyses of constructed slopes, affectability of the tectonic and lithologic divisions, Korean Society of Economic and Environmental Geology, 92-95, 2004

28. Nguyen Quoc Phi, Bui Hoang Bac, Landslide hazard mapping using Bayesian approach in GIS - Case study in Yangsan area, Korea, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, P.243-249, 2004

29. M.H. Kim, B.H. Bac, Y. Song, I.M. Kang, The extraction method of natural imogolite using surfactants from clay minerals containing imogolite in the Jeju island area, Korea, Frontiers in Mineral Sciences, 58-59, 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bùi Thanh Tịnh, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Thu, Ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANN) trong phân vùng triển vọng khoáng sản wolfram cho vùng Plei Meo, Kon Tum, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 121-126, 2020

2. Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Khắc Du, Bùi Hoàng Bắc, Vài nét về đặc điểm chất lượng ngọc học khoáng vật Spinel trong đá gốc và sa khoáng khu vực Lục Yên, Yên Bái, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 32-37, 2020

3. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Phương, Nguyễn Thế Phông, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Nam, Tiềm năng tài nguyên di sản địa chất khu vực đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và giải pháp bảo tồn, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 7-12, 2020

4. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Đặc điểm khoáng vật haloysit dạng ống vùng Thạch Khoán và khả năng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường nước, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), 1-7, 2018

5. Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trần Thị Vân Anh, Bùi Thành Tịnh., Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng và phân tích thứ bậc trong tìm kiếm đồng khu vực Lũng Pô-Hợp Thành, Lào Cai, Hội thảo khoa học Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu khí - Môi trường, Tr. 60-69, 2015

6. Mai Ngọc Luân, Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Nguyên cứu áp dụng mô phỏng ngẫu nhiên trong việc đánh giá khoáng sang địa chất, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, Tr. 156-164, 2014

7. Phạm Văn Khảm, Lê Thị Minh Hạnh, Bùi Hoàng Bắc, Tiềm năng khoáng sản bauxite vùng Tây Nguyên và các giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp bauxite ở Việt Nam, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Tr. 107-114, 2012

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Quốc Phi, Nguyễn Phương, Nguyễn Kim Long, Nguyễn Thị Cúc, Bùi Hoàng Bắc, Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá các yếu tố nguy cơ và phân tích xác suất tai biến trượt lở, Hội nghị khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 242-250, 2010

2. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Phương, Nguyễn Quốc Phi, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Mạnh An, Khoáng vật siêu nhỏ dạng ống - imogolite và khả năng ứng dụng trong xử lý môi trường, Hội nghị khoa học lần thứ 19. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 143-146, 2010