Thông báo lịch học khóa Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục

11-01-2014 | 15:33

Thông báo lịch học khóa Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường; với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng chuẩn đầu ra của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và yêu cầu xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo lịch học các lớp kỹ năng thuyết trình thuyết phục cho các học viên đã đăng ký, cụ thể như sau:

1. Lớp buổi tối: từ 17h30 ÷ 20h00. ( DS đính kèm)

-         Lớp T1 học tối thứ 2,6,2 các ngày 30/12; 03 và 06/01/2014 tại Phòng A305

-         Lớp T2 học tối thứ 2,6,2 các ngày 30/12; 03 và 06/01/2014 tại Phòng A306

-         Lớp T3 học tối thứ 3,5,7 các ngày 31/12; 02 và 04/01/2014 tại Phòng A305

-         Lớp T4 học tối thứ 3,5,7 các ngày 31/12; 02 và 04/01/2014 tại Phòng A306

2. Lớp buổi sáng:

Thời gian: từ 08h00 ÷ 10h30 các ngày 07; 08; 09/01 ( thứ 3,4,5) và 15; 16; 17/01 (Thứ 4,5,6). Địa điểm : A305; A306; A 307; A308.

3. Lớp buổi chiều :

Thời gian: từ 14h00 ÷16h30 các ngày 07; 08; 09/01 ( thứ 3,4,5) và 15; 16; 17/01 (Thứ 4,5,6). Địa điểm : A305; A306; A 307; A308.

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận do Nhà trường và Tâm Việt Group cấp.

Để thuận tiện cho các học viên chủ động trong việc sắp xếp thời gian tham dự khóa học được đầy đủ, đảm bảo chất lượng và không bị trùng lịch với các môn học khác, Ban tổ chức lớp học đề nghị các học viên đã đăng ký học vào buổi sáng hoặc buổi chiều, liên hệ với Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên để đăng ký xếp lớp cụ thể, đảm bảo học viên đã đăng ký tham gia 100%.

Trung tâm tiếp tục tiếp nhận đăng ký cho các sinh viên có nhu cầu học khóa kỹ năng thuyết trình tiếp theo đến hết ngày 20/01/2014

Học viên đăng ký xếp lớp, đăng ký bổ sung hoặc đổi lịch học, xin liên hệ tại:

Trung tân Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tel: 04.37525773  hoặc 0985.696.552

Gửi bình luận