Ảnh hưởng của hệ toạ độ sử dụng trong khai thác mô hình geoid toàn cầu

Số 44 [ Month 10- Year 2013]

Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc cơ bản của công tác vạch một tuyến đường mới để đảm bảo phù hợp quy hoạch cũng như đạt được những tiêu chuẩn kỹ thuật của một tuyến đường. Chúng tôi đã nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) kết hợp với dữ liệu ảnh vệ tinh và DEM để vạch ra tuyến đường tối ưu nhất khi xác định tọa độ của điểm bắt đầu và điểm đến. Việc không giới hạn các chỉ tiêu đầu vào cộng với sự cập nhật thông tin nhanh từ công nghệ viễn thám sẽ giúp các nhà hoạch định có căn cứ khoa học chính xác, nhanh chóng để ra quyết định. Từ đấy hỗ trợ cho việc chuyển tuyến lên trên bản đồ và chuyển tuyến ra thực địa.

Related articles
Authors
Article information

Title

Ảnh hưởng của hệ toạ độ sử dụng trong khai thác mô hình geoid toàn cầu

Volumn

Số 44

Field

Geodetic - Administration - Map

Keyword

Geodetic - Administration - Map

Highlights articles